top of page
Gökdelenler ve Gökyüzü

    Kentsel dönüşüm, bir şehirdeki mevcut yapıların yenilenerek daha modern ve yaşanabilir hale getirilmesi sürecidir. Bu süreçte, çoğunlukla tarihi, eski ve zayıf konutlar yıkılıp, yerlerine yeni ve modern yapılar inşa edilir. Kentsel dönüşüm, şehirlerin altyapısını güçlendirerek, insanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve çevre sağlığını korumak için kullanılır. Ayrıca afet risklerine karşı alınacak tedbirleri ve sosyal ve ekonomik gelişmeyi de teşvik eder.

Özetle, kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Kentsel yenileme projelerinde, yürürlükte olan ‘6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun’ çerçevesinde, kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara uygun bir şekilde yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Perga İnşaat A.Ş., Kentsel Dönüşüm kapsamındaki bölgelerde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış tüm riskli binaların Taahhüt veya Kat Karşılığı yöntemleriyle yıkılıp yeniden inşa edilmesi konusunda hizmet vermektedir.​

Deneyimli ekibimiz;

  • Riskli yapının tespiti,

  • Binanın Kentsel Dönüşüm Kapsamına alınması,

  • Binanın mevcut imar mevzuatına göre yeniden projelendirilmesi,

  • Binanın yıkılması ve onaylanan projeye göre yeniden inşa edilmesi,

İşlemlerini titizlikle ve en kısa sürede gerçekleştirmektedir.

Kentsel Dönüşüm İle alakalı öğrenmek istediklerinizi, deneyimli ekibimize sorabilir ve çalışmalarımızı yerinde ziyaret edebilirsiniz.

bottom of page